Našu farnosť navštívil J. E. Jozef kardinál Tomko

21.07.2015 18:00

Naša farnosť privítala 21. júla vzácnu návštevu. Medzi nás zavítal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Splnil tak svoj sľub po 22 rokoch, že navštívi našu farnosť a bude v našom farskom chráme sláviť najsvätejšiu Obetu. Pri svätej omši boli prítomní pán farár Ružbarský a plavnickí rodáci – vdp. Pavol Fedorko a vdp. Vladimír Nemec.

Homília vychádzala z feriálneho čítania a otec kardinál sa zameral na prezentovanie rodiny v dnešnom prirodzenom poriadku a na súčasné problémy rodiny. Kardinál Tomko spomenul aj duchovnú rodinu, ktorú vytvárame všetci svojim postojom k životu, kto je moja matka a moji bratia - ,,Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12, 50)

Na záver sv. omše nám kardinál Tomko udelil Apoštolské požehnanie pápeža Františka. Ďakujeme o. kardinálovi za jeho otcovské slová a zverujeme ho do svojich modlitieb a pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY