Modlitba ruženca v 1. nedeľu v mesiaci v roku 2018

01.01.2018 14:30

Rozpis modlitby sv. ruženca v prvú nedeľu v mesiaci v roku 2018: 

Január 2018                  - 14. ruža ženská – horliteľka Kyšeľová Anna
 
Február 2018                - 1. ruža ženská – horliteľka  Foltinová Mária
 
Marec  2018                  - 4. ruža mužská – horliteľ Solecký Ján
 
Apríl  2018                     - 2. ruža ženská – horliteľka Plavnická Iveta
 
Máj  2018                       - 3. ruža ženská – horliteľka  Čubová Anna
 
Jún  2018                       - 4. ruža ženská – horliteľka Bodnárová Mária
 
Júl   2018                       - 5. ruža mužská – horliteľ  Štupák Vlastimíl
 
August  2018                 - 5. ruža ženská – horliteľka Pristáčová Anna 
 
September 2018             - 6. ruža ženská – horliteľka Sekelská Helena
 
Október 2018 - 1.nedeľa  - 7. ruža ženská – horliteľka Pavlíková Emília
 
                       - 2.nedeľa  - 1. ruža mužská – horliteľ Rybovič Štefan 
 
                        - 3.nedeľa  - 8. ruža ženská – horliteľka Fedorková  Katarína
 
                        - 4.nedeľa  - 9. ruža ženská  – horliteľka Fabianová Božena
 
November 2018              - 10. ruža ženská – horliteľka Majerničková Jana 
         
December 2018              - 2. ruža mužská – horliteľ Doktor Benedikt