Misíjny ruženec

23.10.2014 18:00

Mesiac október je mariánskym mesiacom. Počas neho sa veriaci intenzívnejšie modlia sv. ruženec. 23. októbra sme sa v našej farnosti modlili ruženec za misie a za obyvateľov na rôznych kontinentoch sveta. Modlili sme sa v rôznych jazykoch – napr. v latinčine. Deti aj svojím oblečením pripomínali ľudí žijúcich v rôznych častiach sveta.

 

Foto: Lukáš Faber