Ľudové Misie - 10.-18.september 2016 (a Odpustová slávnosť)

10.09.2016 18:00

Spievajme Panne vznešenej, 
čo mala chvíle radostné, 
tej, čo trpela bolestne 
a má odmeny slávnostné. 

 

Zdravas’ buď, plná radosti,
v počatí Syna, v návšteve,
v pôrode, obetovaní,
v nájdení,  všťastnom úsmeve. 

Zdravas’ buď, plná bolesti:
krvou sa potí Syn, vzdychá;
s ním cítiš biče, tŕnie, kríž 
i meč, čo srdce preniká. 

Zdravas’ buď, matka Víťaza: 
vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, 
Ducha nám zoslal, teba vzal 
a korunoval, Kráľovná. 

Národy, poďte, zbierajte
si ruže z týchto tajomstiev
a vite vence Márii, tej Matke
lásky prekrásnej. 

Ježišu, z Panny zrodený,
sláva ti, Bože útechy;
Otcovi, Duchu Svätému
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

(hymnus v Liturgii hodín)

 

Video pripravil: Stanislav Kyseľa