Kvetná nedeľa

09.04.2017 08:00

Uvažujme so sv. Ondrejom Krétskym:
Poďte, vystúpime aj my na Olivovú horu; poďme naproti Kristovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie a dobrovoľne ide v ústrety tomu úctyhodnému a blaženému umučeniu, aby zavŕšil tajomstvo našej spásy.

Prichádza z vlastnej vôle a ide do Jeruzalema ten, čo kvôli nám zostúpil z neba, aby nás z najhlbšej priepasti povýšil so sebou, ako hovorí Písmo, ,,nad každé kniežactvo, nad každú mocnosť a silu a nad každé iné meno“.

On, taký tichý, teší sa, že k nám prichádza tak ticho ,,a vychádza nad západom“ našej najhlbšej chudoby, že prichádza a žije našim životom, aby nás svojou podobnosťou pozdvihol a priviedol späť k sebe.

Mávajme aj my každý deň duchovnými ratolesťami svojho srdca a s deťmi volajme to posvätné: ,,Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela.“

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY