Kvetná nedeľa

13.04.2014 10:30

Kvetnou nedeľou sa začína v Cirkvi Veľký týždeň, lebo si pripomíname veľké tajomstvo nášho vykúpenia. Obrady dnešnej nedele sa skladali z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema, teda procesie, ktorá išla zo starého kostola do nového kostola a zo sv. omše, ktorá je zasvätená pamiatke Kristovho utrpenia. V spomienke na Pánov vstup do Jeruzalema sa sprítomňuje udalosť, ktorú opisujú všetci štyria evanjelisti. Pánov vstup do Jeruzalema z Olivovej hory si odpradávna pripomíname slávnostnou procesiou, ktorou my, veriaci, slávime túto udalosť, pričom napodobňujeme zvolania a gestá hebrejských detí, ktoré vyšli v ústrety Pánovi a nadšene volali: „Hosanna!“ Vítame teda Krista – Mesiáša ako nášho Kráľa.

Vo sv. omši sme mohli počuť Pašie, ktoré opisovali Kristovo umučenie. Palmové ratolesti (u nás bahniatka), ktoré nám kňaz pokropil svätenou vodou, sú symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou a zároveň sú znakom čnostného života. Musíme si priznať, že rovnako, ako ľudia vtedajšej doby, aj my sme schopní prejsť od Hosanna k Ukrižuj. Aj my sa musíme pýtať, či sme naozaj ochotní spolu so svojím Pánom nastúpiť na cestu lásky. Táto púť sa nám predstavuje ako niečo zdanlivo slabého a zbytočného, pretože je založená na úplnej a bezvýhradnej odovzdanosti do vôle Boha Otca. Vtedajší učeníci sa dotýkali Slova života, hľadeli do jeho očí, a predsa nič nepochopili - dokonca Ježiša opustili a zradili. Jedine pod krížom v nás môže vyklíčiť zrelšia viera v Krista, ktorý si tak zamiloval svet, že z lásky k nemu podstúpil smrť.

 

 

 

 

Foto: Lukáš Faber