Kňazské rekolekcie dekanátu Torysa v Plavnici

09.05.2014 09:00

9. mája sa v našej farnosti uskutočnili Kňazské rekolekcie dekanátu Torysa. Rekolekcie sa začali sv. omšou o 9. hod vo farskom kostole. Svätú omšu celebroval J.E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup Košickej arcidiecézy. Spolu s ním túto omšu koncelebrovali 12 kňazi z nášho dekanátu. V kázni sa o. arcibiskup snažil povedať ľuďom, že prijímanie Eucharistie pri sv. omši sa nemá stáť len nejakou rutinou, ale k Eucharistii máme vždy pristupovať so živou vierou. Arcibiskup sa však snažil prihovoriť deťom, ktoré v nedeľu prijali po prvý krát Eucharistiu. Povzbudzoval ich, aby Pána Ježiša prijímali čím častejšie do svojho srdca.
Na záver sv. omše nám o. arcibiskup predstavil kňazov z jednotlivých farností a udelil nám svoje arcipastierské požehnanie. Na sv. omši sa okrem farníkov zúčastnili aj žiaci a učitelia zo základnej školy.

 

 

Foto: Lukáš Faber