Kňazská vysviacka Dominika Plavnického

10.06.2017 10:00

V sobotu 11. júna 2017 prijali štyria diakoni Košickej arcidiecézy 2. stupeň sviatosti kňazstva (presbyterát). Medzi nimi bol aj plavnický rodák, dp. Dominik Plavnický. Svätiteľom bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Liturgiu koncelebrovali dekani, kanonici, principáli novokňazov a desiatky kňazov z celej arcidiecézy.

O. arcibiskup v homílii vyzval novokňazov k starostlivosti jeden o druhého. Lukáš, Dominik, Jozef a Pavol, motivujte sa k dobrote srdca a horlivému kňazskému životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu. Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia. Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu Matku, Pannu Máriu. Fatimská Madona je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov. Doprajte si každý deň ruženec, konajte skutky pokánia za seba i svojich veriacich a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko v jej Nepoškvrnenom Srdci.“ Po litániách k všetkým svätým nasledovalo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, skrze ktoré sa kandidáti stali kňazmi.

Na záver sv. omše novokňazi udelili o. arcibiskupovi a všetkým veriacim svoje novokňazské požehnanie.

 

(zdroj: www.ke-arcidieceza.sk, upravené)

Foto: Marek Marcin