Kňazská vysviacka Gorazda Tomáša Plavnického O.Praem

21.10.2017 10:00

21. októbra 2017 sa v Katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové uskutočnila kňazska vysviacka troch diakonov - Gorazda Tomáša Plavnického O.Praem, Dmytra Romanovského a Petra Zadina. Svätiteľom bol královohradecký biskup Mons. Ján Vokál.

Svätiteľ biskup - Ján Vokál vo svojej homílii pripomenul nedávno blahorečeného slovenského kňaza Titusa Zemana, ktorý sa stal orodovníkom všetkých kňazov, zvlášť vo chvíľach, keď prežívajú krízu svojho duchovného povolania. Biskup Ján svojim novokňazom pripomenul, že kňazstvo sa neopúšťa a že prekážky ku kňazstvu patria. ,,Kňazstvo je dar byť bližšie Krista. Skôr alebo neskôr narazíte na kameň, svet bude čakať vaše zakolísanie. Pripomínam vám však slová sv. Pavla: O nič nemajte starosť...“, povzbudzoval svojich kňazov diecézny biskup Ján a zároveň im kládol na srdce, že bez intenzívnej modlitby nie je život kňaza možný.

Foto: František Falta