,,Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budeme mi svedkami." (Sk 1, 8)

20.05.2017 10:30

20. mája 2017 bola v našom farskom kostole vyslúžená sviatosť birmovania 85 birmovancom. Celebrantom sv. omše bol Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Sv. omšu koncelebrovali p. farár, vicerektor kňazského seminára vdp Andrej Kačmár, p. Rajmund, p. Gracián Peter Vančo,
vdp. Pavol Fedorko, p. farár z Plavča – vdp. Jozef Smetanka a náš diakon dp. Dominik Plavnický.

Vo svojej kázni o. arcibiskup mladých vyzval, aby sa zúčastňovali na liturgickom slávení v kostole najmä v nedele, ale aj počas týždňa.

Po homílii si kandidáti na sviatosť kresťanskej dospelosti obnovili krstné sľuby a jednotlivo spolu
so svojimi birmovnými rodičmi pristúpili k o. arcibiskupovi, ktorý im krizmou pomazal čelo a vyslúžil im sviatosť birmovania.

Počas 9-mesačnej prípravy sa birmovancom venovali na stretnutiach animátori. Na náukách spoločne preberali pravdy viery a jednotlivé body Katechizmu Katolíckej cirkvi. Nech im ich námahu dobrý Pán Boh odplatí.

Foto: Michal Petrilák