Kandidatúra diakonátu a kňazstva

27.02.2016 09:30

V sobotu 27. februára 2016 sa pri svätej omši v kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, uskutočnil obrad prijatia medzi kandidátov na posvätný rád. Kandidátmi na prijatie diakonátu a presbyterátu sa stali bohoslovci piateho ročníka: Pavol Bujňak, Jozef Fuňak, Lukáš Imrich, Kristian Karch a Dominik Plavnický.

Títo bohoslovci verejne prejavili túžbu stať sa kňazmi, vyjadrili súhlas a chcenie vytrvať na tejto ceste za Pánom. Kandidatúrou urobili dôležitý krok k blížiacej sa diakonskej vysviacke, ktorá sa uskutoční v piatok 10. júna 2016 o 10. hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

Foto: Marek Marcin