Jasličková pobožnosť

25.12.2014 14:30

Na slávnosť Narodenia Pána sa vo farskom kostole uskutočnila jasličková pobožnosť spojená s koncertom folklórnej skupiny. Rehoľné sestry pripravili s deťmi príbeh narodenia malého Ježiška. Folklórna skupina Plavničanka svojim spevom kolied obohatila toto podujatie. Svojou hrou na hudobných nástrojoch ich doprevádzali hudobníci z FS Ľubovňan.

 

 

Foto: Lukáš Faber