Jasličková pobožnosť 2015

27.12.2015 14:00

27.12.2015 na sviatok Svätej Rodiny bola v našej farnosti Jasličková pobožnosť  s názvom  „Dieťa milosrdenstva“ , ktorú si pripravili naše deti a mládež pod vedením s. Zbigniewy.  Táto jasličková pobožnosť nadväzovala na jubilejný Rok milosrdenstva, ktorý teraz prežívame.  Začínala sa scénkou v nebi so svätými, ktorí boli šíriteľmi Božieho milosrdenstva na zemi. Trochu inak bol predstavený aj príbeh Narodenia Pána, kde štyria súrodenci išli prosiť malého Ježiška o zdravie pre svoju ťažko chorú mamičku. Ich obetavá cesta bola odmenená  splnením ich prosby.                                                                                   

Po jasličkovej pobožnosti  začal putovať  po našej farnosti obraz Božieho milosrdenstva. Pred týmto obrazom sa každý týždeň bude modliť iná rodina a vyprosovať tak Božie milosrdenstvo pre sebe a pre svet.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY