Gorazd Tomáš Plavnický zložil doživotné sľuby

27.08.2016 15:00

V predvečer slávnosti svätého Augustína, v deň, keď Cirkev slávi pamiatku jeho matky - svätej Moniky, bol aj veľký deň pre Tomáša Plavnického. Práve v tento deň, 27. augusta, zložil totiž večné sľuby v reholi premonštrátov. Počas omše, ktorú celebroval želivský opát Jáchym Jaroslav Šimek, vyslovil verejný sľub, ktorým sa navždy začlenil medzi rehoľných kanovníkov v želivskom opáctve. Deň, kedy sa to udialo nebol vybraný náhodou. Svätý Augustín je totiž pre premonštrátov veľmi dôležitý. Premonštráti totiž žijú podľa pravidiel, rehole, ktorú napísal práve tento svätec už na prelome štvrtého a piateho storočia. Ako aj mnoho iných rádov, tak aj premonštráti skladajú sľub spoločného života v chudobe, čistote a poslušnosti. Tomáš sa rozhodol nasledovať zakladateľa rádu, svätého Norberta, vo službe Bohu, Cirkvi a ľudom. Pred niekoľkými rokmi prijal biely habit a vybral si meno Gorazd. A teraz sa navždy obetoval Bohu. Ako aj spomenul opát v kázni, motívom tohto rozhodnutia musí byť láska, ktorá pramení z Boha a je obetujúca sa pre druhých.