Farská púť do Šaštína a na Velehrad

23.05.2014 10:00

Našu púť k nohám Sedembolestnej do Šaštína a na Velehrad sme začali v piatok v skorých ranných hodinách. Cesta do Šaštína ubehla rýchlo, lebo bola doplnená modlitbou sv. ruženca a priblížením tohto pútnického miesta. Do Šaštína sme prišli okolo 9. hod. Po príchode do Národnej baziliky sme sa spolu s ostatnými pútnikmi Košickej arcidiecézy pomodlili sv. ruženec. O 10. hod. sa začala sv. omša, ktorú celebroval košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober. Spolu s ním túto omšu slávili Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup a Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Sv. omšu taktiež koncelebrovali aj kňazi z našej arcidiecézy.

     Pri svätej omši arcibiskup Mons. Bernard Bober poďakoval svojim veriacim za ochotu putovať po miestach zasvätených našej Božej Matke a zároveň im v homílii povedal: „Bolesť nemá v živote posledné slovo. Naša Sedembolestná Panna Mária nás učí solidarite s núdznymi a trpiacimi. Keď hľadíme na ňu, ten pohľad pre nás veriacich je uzdravujúci. Sedembolestná nás uzdravuje z egoizmu, vytrháva nás zo sebectva a obracia našu pozornosť k tým, ktorí  trpia.“ Na sv. omši sa zúčastnilo vyše 700 pútnikov z Košickej arcidiecézy. Po sv. omši sme mohli ešte zostať v tichej adorácii.

     V sobotu ráno, na spomienku na Pannu Máriu, Pomocnicu kresťanov, sme naše putovanie začali ešte slávenim sv. omše v šaštínskej bazilike. Potom sme sa presunuli na Velehrad, kde sme mohli obdivovať krásnu románsku-gotickú baziliku. Neskôr sme sa pomodlili pri hrobe J.E. Tomáša kardinála Špidlíka SJ, ktorý je pochovaný za hlavným oltárom.

Do Plavnice sme sa vrátili v sobotu vo večerných hodinách.