,,Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby"

15.09.2017 10:30

Po roku od ľudových misii do našej farnosti zavítali pátri františkáni – p. Gabriel a p. Anton. Prišli k nám, aby nás povzbudili vo viere a prostredníctvom sv. omší, homílii či sviatosti zmierenia nás priviedli bližšie k Bohu.

Slávnostnú sv. omšu na slávnosť našej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, celebroval p. Anton, ktorý nám v homílii objasnil úctu k Sedembolestnej a zároveň nás vyzval, aby sme vždy prišli k Panne Márii, ktorá je našou Matkou a zverili jej všetky svoje bolesti a radosti.

Pán Boh zaplať patrí pátrom františkánom za ich námahu a čas, ktorý strávili v našej farnosti. Zverujeme ich do našich modlitieb a pod ochranu Sedembolestnej.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY