Zloženie doživotných sľubov

08.08.2015 10:30

V sobotu, 8. augusta  2015, bola v našom kostole výnimočná slávnosť. Sestra Mária Zdenka Monika Ernstová, ktorá od roku 2014 pôsobí v našej farnosti,  skladala svoje doživotné rehoľné  sľuby, ktorými sa navždy zasvätila Bohu v Kongregácii Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej.  Skladala ich  do rúk Generálnej predstavenej  Matky Márie Józefy Leyk a v prítomnosti zástupcu Cirkvi, J.E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa Košickej arcidiecézy. Hlavnou myšlienkou homílie bolo podobenstvo o desiatich pannách.

Veľmi zaujímavá bola celá ceremónia  skladania sľubov. Počas Litánii k všetkým svätým s. Zdenka ležala tvárou k zemi. Na znak doživotnej profesie dostala kríž, namiesto medaily Panny Márie, ktorú nosila doteraz. Po slávnostnom „ Te Deum“  s. Zdenka sa všetkým poďakovala. Prekvapením boli malí predškoláci, ktorých učila v materskej škôlke. Tí jej prišli zaspievať pesničku ,,Boh ťa miluje“. Svätú omšu skrášlili svojimi spevmi zbory – farský, mládežnícky a aj sestričky. Bola to pekná slávnosť najmä v Roku zasväteného života. Bola to aj príležitosť prosiť o nové povolania do rehoľného a kňazského života, aby mladí ľudia dokázali odpovedať na Božie povolanie, možno aj z našej farnosti.

Na svätej omši boli prítomní viacerí kňazi  a 25 sestričiek zo Slovenska, Čiech a Poľska a samozrejme rodičia, príbuzní a známi s. Zdenky a tiež veľa veriacich z našej farnosti.

Foto: Michal Petrilák