Poďakovanie za úrodu a Hubertovské slávnosti

04.10.2014 10:30

 

Prvá októbrová sobota patrila v našej farnosti vzdávaniu vďaky Bohu za plody zeme – za úrodu, ktorú sme vypestovali na našich poliach a záhradach. Prekrásnu výzdobu v kostole pripravili dôchodcovia z našej obce.

Pred sv. omšou priniesli poľovníci za zvukoch trubačov pred oltár poľovnícku trofej, aby aj oni poďakovali Bohu za dobrodenia. Sv. omšu spolu s p. farárom slávil aj RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik. Vo svojej homílii nás o. Jozef vyzval, aby sme rešpektovali Boží zákon a aj zákony, ktoré Boh určil na zachovanie našej planéty. O. Jozef povedal: ,,Boh sa o nás postará a káže nám z dnešného evanjelia: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné sa  vám všetko pridá. (...) Boh sa nemôže nepostarať o nás. Boh sa o nás postará. „ V homílii taktiež o. Jozef poďakoval za pozvanie: ... Ďakujem za túto užasnú atmosféru spoločenstva Božích detí, ktorí majú záujem o to, aby vedeli byť vďačný za všetko čo nám Boh dává.

Po kázni nasledovalo slávnostne požehnanie úrody a modlitba k sv. Hubertovi. Hneď potom priniesli poľovníci svoju zástavu, aby im ju kňazi posvätili. Slávnostný ráz tejto sv. omši dali aj farníci oblečení v krojoch.

Po sv. omši sa kňazi spolu s miništrantmi presunuli pred kostol, kde bol ešte posvätený jeleň, ktorý bol v to sobotné ráno zastrelený.

Po sv. omši pokračoval program v areáli Základnej školy, kde bol pre všetkých pripravený poľovnícky guľáš či placky. V rámci programu vystúpila Folklórna spevácka skupina Plavničanka, ľudová rozprávačka Araňa či súbor z Údola.

Pod organizáciu tohto tohto podujatia sa pričinili Farnosť Plavnica, Obec Plavnica, RD Plavnica, Poľovnícke združenie Plavnica a dôchodcovia z Plavnice.

Fotografie si môžete pozrieť vo Fotogaléria 

Foto: Lukáš Faber