Dobrá novina

26.12.2014 13:00

Aj tento rok sa na Slovensku konal 20. ročník Dobrej noviny. Mladí z našej farnosti navštívili príbytky a zapriali ľuďom milostiplné a požehnané sviatky. 

Hlavným cieľom Dobrej noviny je vyzbierať finančné prostriedky pre rozvojové krajiny - napr. Keňa, Uganda. Peniaze sa použijú na stavbu škôl, nemocníc...

V našej farnosti sa vyzbieralo 1494,6 €. 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli na túto zbierku a otvorili dvere mladým koledníkom.