Diakonská vysviacka Gorazda Tomáša Plavnického

22.10.2016 15:00

22. októbra 2016 v želivskom kláštore prijal Gorazd Tomáš Plavnický diakonskú vysviacku. Hlavným svätiteľom bol královohradecký biskup Mons. Ján Vokál.

V kázni o. biskup povzbudil nových diakonov, aby aj keď prídu ťažké okamihy v živote, aby si vždy radi spomenuli na okamih diakonskej vysviacky.

Po kázni nasledovali Litánie k všetkým svätým a Konsekračná modlitba, ktorou sa kandidáti na 1. stupeň posvätného stavu stali diakonmi. Zároveň z rúk biskupa prijali Evanjeliár ako symbol toho, že budú ohlasovať Božie slovo.

Gorazd bude pôsobiť nasledujúci rok v Havlíčkom Brode . Zahrňme ho do svojich modlitieb a vyprosujme mu Božie požehnanie na jeho ceste.