CHRISTUS RESURREXIT (Kristus vstal z mŕtvych)

05.04.2015 08:00
Obete dnes veľkonočnej kresťania chválu vzdajme. 
Baránok ovce spasil: 
Kristus nevinný zmieril hriešnikov s Otcom na večné časy. 
 
(veľkonočná sekvencia)
 

Dnešná slávnosť je najväčšou slávnosťou celého liturgického roka. Oslavujeme Kristovho víťazstvo nad smrťou. Už nevládne smrť a hriech, ale zmŕtvychvstalý Kristus.

Pre kresťana ma zmŕtvychvstanie znamenať vrchol Ježišovej lásky, je to naše vykúpenie, naša nádej, náš život.

Oslava zmŕtvychvstalého Krista bezprostredne trvá po celú veľkonočnú oktávu, ale veľkonočná obdobie končí až slávnosťou Turíc (Zoslania Ducha Svätého).

 

Foto: Lukáš Faber