Púť do Budapešti

22.05.2015 04:00

V dňoch 22. a 23. mája sme putovali do Budapešti. V piatok to bola navšteva Kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sme sa pomodlili Loretánske litánie. Potom nasledovala prehliadka Národnej galérie, kde sme obdivovali nádherné gotické oltáre a obrazy. Vyvrcholením celej púte bolo navštívenie paulínskeho kostola, v ktorom sme slávili sv. omšu. Taktiež sme sa v Budapešti stretli s našou rodáčkou sr. Andreou, ktorá pôsobí v budapeštianskom kláštore. Vo večerných hodinách sme sa boli ešte prejsť centrom metropoly Maďarska.

V sobotu bola návšteva najvýznamnejšieho budapeštianského chrámu – Dómu sv. Štefana a v Kaplnke sv. Jána Pavla II. sme boli účastní na sv. omši. Cestou na Slovensko sme sa zastavili v známom Tropicariu.  

Naše poďakovanie patrí o. Dionýzovi Takácsovi, ktorý bol našim sprievodcom. Nech mu Pán Boh dá milosti a síl do ďalších rokov jeho kňazskej služby.

Foto: Paulínka Mojcherová