Biela (veľká) sobota

26.03.2016 08:00

Boží hrob

,,Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz! Vstaň, vyjdime stadiaľto!“ (Zo starobylej homílie na veľkú a bielu sobotu)

Po ranných chválach bola vyložená Eucharistia a počas celého dňa prichádzali veriaci do kaplnky Obetovania Pána, aby spolu so svojimi rodinami sa prišli pokloniť Kristovi prítomnému v Eucharistii. Ľudia prišli so svojimi poďakovaniami, prosbami a zároveň chceli odprosiť Krista za všetky urážky a hriechy.

 

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY

 

Požehnanie veľkonočných jedál

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY