Biela sobota

04.04.2015 07:30

Poklona pri Božom hrobe

,,V  tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“ (Jn 19, 41-42)

Po ranných chválach a posvätnom čítaní kňaz vložil Eucharistiu do monštrancie a počas celej Bielej sobotu prichádzali veriaci do Kaplnky Obetovania Pána (t. j. starého kostola) a zotrvávali na poklone pri Božom hrobe. Ľudia prichádzali väčšinou v rodinách, aby spolu sa modlili pred Najsvätejšou Sviatosťou a odprosovali Krista za svoje hriechy a poklesky. Centrom celého Božieho hrobu sa stal Kristus prítomný vo Sviatosti Oltárnej

V tento deň Cirkev bdie pri Pánovom hrobe, v postoji tichej dôvery s bolestnou spomienkou na utrpenie Pána, ale s istotou, že zajtra príde zmŕtvychvstanie. 

 

Požehnanie veľkonočných pokrmov

 
Foto: Lukáš Faber