Dominik Plavnický prijal akolytát

01.03.2015 09:30

V nedeľu 1. marca počas slávnostnej svätej omše v seminárnom kostole v Košiciach ustanovil košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober bohoslovcov 3. ročníka do služby lektorov a bohoslovcov 4. ročníka do služby akolytov. Po predstavení kandidátov sa k ním prihovoril sám arcibiskup. Zdôraznil aká je potrebná premena duchovného života.

Na záver povzbudil novoustanovených lektorov a akolytov, aby zobrali svoju službu vážne a zodpovedne a nepodľahli lenivosti, ktorá dnes striehne na človeka. Taktiež poďakoval prítomným predstaveným, principálom a rodičom bohoslovcov.

 

 Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši; a to rozdávaním svätého prijímania a purifikácie. V mimoriadných okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie.
 

Foto: Peter Papcun