Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! (100. výročie DHZ)

05.05.2018 10:00

Piaty máj. Pre niekoho obyčajná sobota, no pre našich hasičov veľmi významný deň. Tento dátum so sebou totiž niesol vyvrcholenie dlhých príprav na oslavu 100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Plavnici. V tento deň sme chceli nie len oslavovať, ale v prvom rade poďakovať Bohu za storočnú tradíciu a hlavne za Jeho stálu ochranu pri tomto rizikovom povolaní, ba dokonca poslaní.

Vyznať vďaku sa teda zišli dobrovoľní i profesionálni hasiči a hasičky z Plavnice, z okolitých obcí a dokonca aj hostia z Poľska v našom farskom kostole. Po oficiálnom nástupe za zvuku sirény sa začala svätá omša, ktorú celebroval Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Jeho slová sa dotkli nejedného z nás. Slávnostnú atmosféru nádherne dotváral spev nášho chrámového zboru a taktiež tradície v podobe našich krásnych krojov. Pred záverečným požehnaním nechýbalo ešte posvätenie zástavy DHZ Plavnica, posvätenie pamätnej tabule zomrelým dobrovoľným hasičom z Plavnice a taktiež základného kameňa krížovej cesty. Touto sv. omšou sme tiež v našej farnosti oficiálne prijali relikviu svätého Floriána – patróna všetkých hasičov a zdravotníkov.

Po sv. sa konalo ešte slávnostné položenie venca k pamätníku padlých hrdinov pri základnej škole a následne sa presunuli za školu, kde prebiehala celodenná oslava. Nechýbala prehliadka hasičskej techniky, detské súťaže a ľudová hudba.

Dúfame, že sa takto príjemne budeme môcť stretnúť aj pri ďalšom výročí a dovtedy vyprosujeme všetkým hasičom veľa milostí.

Sv. Florián, oroduj za nás!

 

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY