10. výročie konsekrácie farského kostola

04.11.2016 17:00

4. november 2016 patril v našej farnosti medzi slávnostné dni. V tento deň sme si pripomenuli 10. výročie konsekrácie farského kostola Sedembolestnej Panny Márie. Svätej omši predsedal svätiteľ základného kameňa kostola a zároveň svätiteľ kostola, J.E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Okrem neho slávnostnú sv. omšu slúžili aj plavnický farár vdp. Peter Ružbarský, náš dekan vdp. Peter Sedlák, riaditeľ arcibiskupského úradu vdp. Ján Urban a plavnickí rodáci – vdp. Miroslav Kyšeľa, vdp. Peter Kyšeľa a vdp. Jaroslav Rindoš SJ. Prítomný bol aj náš diakon dp. Dominik Plavnický.

Naši birmovanci sa do liturgie zapojili čítaním Božieho slova a prinášaním obetných darov.

Vo svojej homílii o. arcibiskup dával dôraz na posvätnosť sakrálneho priestoru, stíšeniu sa
a prežívaniu sviatosti počnúc krstom až po manželstvo. Pripomenul, že chrám je miesto stretnutia Boha a človeka. Preto možno v ňom chváliť, ďakovať a vyprosovať milosti potrebné pre náš život.

V závere sv. omše bola prvopiatková pobožnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovo.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe nášho kostola, ale aj tým, ktorí sa
o kostol starajú. Ďakujme Bohu, že nám dal milosť, že práve naša generácia sa mohla podieľať na výstavbe chrámu a prosme ho, aby sme sa v tomto chráme vždy schádzali na oslavu Trojjediného Boha.

Foto: Lukáš Faber Photography