Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad v Plavnici 

Plavnica 237

065 45 Plavnica

Slovensko

v prípade zaopatrovania mobilné číslo: 052/ 43 93 121

e-mail: rkfuplavnica@gmail.com

 

                                                               

PaedDr. ThDr. PhDr. Peter Ružbarský, PhD.                                     

                            farár