Poďakovanie za úrodu a Hubertovské slávnosti (4.10.2014)