Archív článkov

Slávnosť 1. sv. Prijímania v priamom prenose TV LUX

13.05.2018 10:00
13. mája bola v našej farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. 20 detí malo prvýkrát plnú účasť na sv. omši. Na sv. omši boli prítomní 3 kňazi – p. farár Ružbarský, o. Juraj Drobný a o. Miroslav Mrug. Homíliu predniesol o. Juraj Drobný, ktorý sa zameral na evanjelium dnešnej nedele –...

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! (100. výročie DHZ)

05.05.2018 10:00
Piaty máj. Pre niekoho obyčajná sobota, no pre našich hasičov veľmi významný deň. Tento dátum so sebou totiž niesol vyvrcholenie dlhých príprav na oslavu 100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Plavnici. V tento deň sme chceli nie len oslavovať, ale v prvom rade poďakovať...

Veľkonočná nedeľa

01.04.2018 10:30
Boh Ježiša tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú...

,,Pokoj vám, ja som to. Aleluja"

31.03.2018 19:00
Veľkonočný chválospev (Exultet) Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte, oslávení v nebi,  nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.  Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného Kráľa vymanilo  ťa z moci temnôt. Raduj sa aj ty, Matka Cirkev, ozdobená...

...miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá... (Ex 3, 5)

25.02.2018 18:00
Farská púť do sv. Zeme Azda každý kresťan živej viery nosí v sebe túžbu vidieť a prejsť sa nohami po Svätej Zemi  a byť na miestach, kde sa pred 2-tisíc rokmi narodil, žil, účinkoval a konal zázraky, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba Pán Ježiš. Navštíviť...

Lyžovačka na Malom Lipníku

24.02.2018 09:00
V sobotu 24. februára sa asi 40 farníkov vybralo na lyžovačku do Malého Lipníka, aby tam strávilo zopár spoločných chvíľ na lyžiach a sánkach a užili si pravé zimné počasie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto lyžovačky. 

10. eRko ples

27.01.2018 15:00
Môžeme povedať, že eRko ples sa stal v našej farnosti tradíciou, keďže tento rok sa konal už okrúhly 10. ročník. Všetky prípravy vyvrcholili 27.1.2018 o 15. hodine v našej školskej telocvični, kedy sme odštartovali skvelú zábavu. Prípravy na tento ročník však boli obohatené oprašovaním...

Modlitba ruženca v 1. nedeľu v mesiaci v roku 2018

01.01.2018 14:30
Rozpis modlitby sv. ruženca v prvú nedeľu v mesiaci v roku 2018:  Január 2018                  - 14. ruža ženská – horliteľka Kyšeľová Anna   Február...

Otvorenie a požehnanie skautskej miestnosti

31.12.2017 16:00
    V nedeľu 31.12. bolo v našej farnosti otvorenie a požehnanie novej skautskej klubovne.     Po troch rokoch pôsobenia skautingu v našej obci sa skauti konečne dočkali vlastnej miestnosti na stretávanie sa. Nová skautská klubovňa sa nachádza za...

,,Pán Boh si z ľudí vyberá, muža za svojho pastiera...“

28.10.2017 10:00
    V tomto roku sa naša farnosť už druhýkrát raduje z kňazského povolania. 21. októbra prijal Tomáš Gorazd Plavnický O.Praem z rúk královohradeckého biskupa kňazské svätenie a 28. októbra celebroval svoju primičnú sv. omšu vo filiálnom kostole v Hromoši. Spolu...
Záznamy: 1 - 10 zo 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>