Október 2017

Všeobecný úmysel: Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného dobra.

Úmysel KBS: Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.