Novinky

,,Pán Boh si z ľudí vyberá, muža za svojho pastiera...“

28.10.2017 10:00
    V tomto roku sa naša farnosť už druhýkrát raduje z kňazského povolania. 21. októbra prijal Tomáš Gorazd Plavnický O.Praem z rúk královohradeckého biskupa kňazské svätenie a 28. októbra celebroval svoju primičnú sv. omšu vo filiálnom kostole v Hromoši. Spolu...

Kňazská vysviacka Gorazda Tomáša Plavnického O.Praem

21.10.2017 10:00
21. októbra 2017 sa v Katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové uskutočnila kňazska vysviacka troch diakonov - Gorazda Tomáša Plavnického O.Praem, Dmytra Romanovského a Petra Zadina. Svätiteľom bol královohradecký biskup Mons. Ján Vokál. Svätiteľ biskup - Ján Vokál vo svojej homílii pripomenul nedávno...

Poďakovanie za úrodu

24.09.2017 10:30
,,To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha!“ (Ex 23, 19) Nebeský Otče, ty živíš vtákov v povetrí a odievaš ľalie na poli: ty dávaš vzrast a krásu rastlinám, ty zvlažuješ zem dažďom a ohrievaš ju slnečnými lúčmi, prijmi pod svoju ochranu naše...

,,Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby"

15.09.2017 10:30
Po roku od ľudových misii do našej farnosti zavítali pátri františkáni – p. Gabriel a p. Anton. Prišli k nám, aby nás povzbudili vo viere a prostredníctvom sv. omší, homílii či sviatosti zmierenia nás priviedli bližšie k Bohu. Slávnostnú sv. omšu na slávnosť našej Patrónky,...

,,Ty si kňaz naveky...“

11.06.2017 09:30
Po 9 rokoch farnosť Plavnica opäť zažila čas kňazskej vysviacky a primícií. Dominik Plavnický sa stal kňazom, aby ohlasoval Božie slovo, vysluhoval sviatosti a bol svedkom evanjelia v dnešnom svete. Dominik svoju primičnú sv. omšu slávil v kostole Sedembolestnej Panny Márie na...

Kňazská vysviacka Dominika Plavnického

10.06.2017 10:00
V sobotu 11. júna 2017 prijali štyria diakoni Košickej arcidiecézy 2. stupeň sviatosti kňazstva (presbyterát). Medzi nimi bol aj plavnický rodák, dp. Dominik Plavnický. Svätiteľom bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Liturgiu koncelebrovali dekani, kanonici, principáli...

,,Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budeme mi svedkami." (Sk 1, 8)

20.05.2017 10:30
20. mája 2017 bola v našom farskom kostole vyslúžená sviatosť birmovania 85 birmovancom. Celebrantom sv. omše bol Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Sv. omšu koncelebrovali p. farár, vicerektor kňazského seminára vdp Andrej Kačmár, p. Rajmund, p. Gracián Peter Vančo, vdp. Pavol Fedorko,...

Slávnosť Prvého sv. prijímania

14.05.2017 10:30
,,Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." (Mt 19, 14) Foto: Michal Petrilák  

Pozvánka: Organový koncert

22.04.2017 22:54
Farnosť Plavnica a OZ Prešovská gotika Vás pozývajú na ORGANOVÝ KONCERT 21. mája 2017 o 15. hod. do farského kostola v Plavnici. Účinkuje: Mgr. Miriam Brandisová

Obrady Veľkonočnej vigílie

15.04.2017 19:30
Viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>